مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای

بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای

براساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان درروز شنبه مورخ 97/12/11 از مراکز فنی و...

سه‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

نهمین نشست سالیانه هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
نهمین نشست سالیانه هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
نهمین نشست سالیانه هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
بازدیدگروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نمایندگان هیات های استانی غرب کشور از پارک علم و فناوری کرمانشاه
بازدیدگروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نمایندگان هیات های استانی غرب کشور از پارک علم و فناوری کرمانشاه
نخستین مرحله پیاده سازی مدل ارزیابی موسسه های فناوری در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد. چهارشنبه مورخ 98 /04/19 پارک علم و فناوری کرمانشاه میزبان حضور گروه نظارت،...
بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای
بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای
براساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان درروز شنبه مورخ 97/12/11 از مراکز فنی و حرفه ای کرمانشاه بازدید کردند .
پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه
پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه
براساس برنامه اعلام شده توسط هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 10 صبح پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان برگزار گردید.در این جلسه اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت...
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد