مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ با حضور اعضاء کارگروه و معاون محترم...

شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹

اخبار و انتصابات

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی
هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی
هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ با حضور اعضاء کارگروه و معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در بخش هایی ازاین پیش نویس شیوه نامه انتخاب اساتید سرآمد مورد بررسی قرار...
بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی کبیرغرب
بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی کبیرغرب
براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل ازآقای دکتر حمدی عبدی عضو کارگروه هیات ناتک استان، به­ همراه...
بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی
بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی
براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر حبیب...
بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی زاگرس
بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی زاگرس
براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر...
آرشیو خبرها