مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ با حضور اعضاء کارگروه و معاون محترم...

شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹

اخبار و انتصابات

بازدید هیات ناتک استان از مراکز آموزش علمی کاربردی کرمانشاه
بازدید هیات ناتک استان از مراکز آموزش علمی کاربردی کرمانشاه
براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه در روزهای یک ­شنبه مورخ 1399/12/09 از مراکز علمی ­کاربردی نیروی...
بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه
بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه
براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقایان دکتر حمدی عبدی و فرشاد رحیم پور اعضاء...
بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر شهریار...
بازدید هیات ناتک استان از مراکز دانشگاهی اسلام آباد غرب
بازدید هیات ناتک استان از مراکز دانشگاهی اسلام آباد غرب
براساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده و با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه متشکل از آقایان دکتر احد رحیمی و دکتر ایوب مقدم اعضاء کارگروه نظارت و ارزیابی،...
آرشیو خبرها