اطلاعات تماس هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

دیف

نام استان

مرکز استان

دانشگاه منتخب

نام دبیر

شماره تلفن دفتر

۱

آذربایجان شرقی

تبریز

تبریز

دکتر حسن رضا زاده

۰۴۱۳۳۳۹۳۵۴۱

۲

آذربایجان غربی

ارومیه

ارومیه

دکتر قاسم مرندی

۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷

۳

اردبیل

اردبیل

محقق اردبیلی

دکتر فرزاد میرزایی

۰۴۵۳۱۵۰۵۰۳۵

۴

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دکتر سیدحمیدرضا شاوران

۰۳۱۳۷۹۳۲۸۹۵

۵

ایلام

ایلام

ایلام

دکتر زینب طولابی

۰۸۴۳۲۲۳۷۰۴۸

۶

البرز

کرج

خوارزمی

دکتر نادر شکراللهی

02188307160

7

تهران

تهران

تهران

دکتر محمدعلی شاه حسینی

 

8

بوشهر

بوشهر

خلیج فارس

دکتر شبیر اشکپور

۰۷۷۳۱۲۲۲۰۲۳

9

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

شهرکرد

دکتر حمیدرضا عزیزی

۰۳۸۳۲۳۲۴۴۳۶

10

خراسان جنوبی

بیرجند

بیرجند

دکتر حسین شکوهی فرد

۰۵۶۳۲۲۰۲۱۷۲

11

خراسان رضوی

مشهد

فردوسی مشهد

دکتر حسین جعفری ثانی

۰۵۱۳۸۸۰۲۴۶۸

12

خراسان شمالی

بجنورد

بجنورد

دکتر مهدی نودهی

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۱

13

خوزستان

اهواز

شهید چمران اهواز

دکتر عبداله پارسا

۰۶۱۳۳۳۶۹۵۰۹

14

زنجان

زنجان

زنجان

دکتر سید حسین میرموسوی

۰۲۴۳۳۰۵۲۸۵۰

15

سمنان

سمنان

سمنان

دکتر عظیم ا... زارعی

۰۲۳۳۳۶۵۴۳۰۹

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

سیستان و بلوچستان

دکتر علیرضا احمدی

۰۵۴۳۱۱۳۶۲۹۵

17

فارس

شیراز

فارس

دکتر قاسم سلیمی

۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲

18

قزوین

قزوین

بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر داود پورمحمد

02833901567

19

قم

قم

دانشگاه قم

دکتر حسن پهلوانی

۰۲۵۳۶۱۶۶۳۲۴

20

کردستان

سنندج

کردستان

دکتر بهمن بهرام نژاد

۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴

21

کرمان

کرمان

شهید باهنر کرمان

دکتر همایون بابایی

۰۳۴۳۳۲۵۷۲۷۰

22

کرمانشاه

کرمانشاه

رازی کرمانشاه

دکتر محی الدین ایزدی

۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۷

23

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

یاسوج

دکتر عباس نیک نژاد

۰۷۴۳۱۰۰۱۰۰

24

گلستان

گرگان

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر محمد رضا محبوبی

۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹

25

گیلان

رشت

گیلان

دکتر مهرداد محمدی

۰۱۳۳۳۶۹۰۸۷۱

26

لرستان

خرم آباد

لرستان

دکتر نعمت شمس

۰۶۶۳۳۱۲۰۳۳۲

27

مازندران

ساری

مازندران

دکتر مسعود روحانی

۰۱۱۳۵۳۰۳۱۲۱

28

مرکزی

اراک

اراک

دکتر ابوالفضل براتی

۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۰

29

هرمزگان

بندرعباس

هرمزگان

دکتر بابک شکرالهی زاده

۰۷۶۳۳۷۱۱۰۵۶

30

همدان

همدان

بوعلی سینا همدان

دکتر محمدهادی محمودی

۰۸۱۳۸۳۸۱۱۳۹

31

یزد

یزد

یزد

دکتر علی اصغر علمدار یزدی

۰۳۵۳۸۲۱۱۸۲۶