نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراکز فنی و حرفه ای

مراکز فنی و حرفه ای


مراکز فنی و حرفه ای


نام موسسه تلفن موسسه آدرس سایت
دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 1پسران کرمانشاه 083-37240061 www.khthec.edu.tvu.ac.ir
دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 2 پسران کرمانشاه 083-38438068 www.afp2ksh.edu.tvu.ac.ir
دانشگاه فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه 083-34261118 www.dkermanshahtc.edu.tvu.ac.ir
دانشگاه فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غرب 45243883-2 www.p-islamabadgharb.tvu.ac.ir