بازدید کارشناسان دفتر ناتک از دانشکده ها - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان دفتر ناتک از دانشکده ها

بازدید کارشناسان دفتر ناتک از دانشکده ها


 

بازدید کارشناسان دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت جهت بررسی و تهیه گزارش از وضعیت تشکیل کلاسها در دو هفته پایانی نیمسال دوم 97-96 در دانشکده های مختلف.