پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی


 

 

پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ 1399/02/03با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید. با توجه به برگزاری کلاس های نیمسال دوم 99-98  به صورت  مجازی، پرسشنامه ارزشیابی اساتید متناسب با کلاس های مجازی تدوین گردید.