پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه


 

براساس برنامه اعلام شده توسط هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 10 صبح پنجمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان برگزار گردید.در این جلسه اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه گزارشی از مراکز آموزش عالی و موسسات تحت پوشش خود ارائه و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنبه های کمی و کیفی مراکز پرداخته و هم چنین دبیر هیات ناتک استان تاکید نمودند که براساس رسالت وزارت متبوع بایستی در پیشبرد اهداف مد نظر همه ی مراکز تلاش و همکاری مستمر با هم داشته باشند.