نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد های دانشگاه آزاد اسلامی

واحد های دانشگاه آزاد اسلامی


واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


نام موسسه تلفن موسسه آدرس سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 083-37243065 www.iauksh.ac.ir
علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه 083-38255582 www.webedu.srbiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور 32242542 www.iaukang.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه 48329979 www.sahnehiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین 43230905 www.iauharsin.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سنقر 48451270 www.iausak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب 43227555 www.iauggh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب 45323542 www.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین 42426711 www.iau-ghasr.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر 58392824 www.unirav.persianblog.ir
آموزشکده فنی حرفه ای سماء 8223569-083 www.sazman-sama.org