هفتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

هفتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی


 

 

 

هفتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ 1399/03/20 با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید.ضمن بررسی مجدد پرسشنامه ارزشیابی راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، پیش نویس شیوه نامه انتخاب استاد سرآمد مطرح و برای بررسی های بیشتر به جلسات آینده موکول گردید.