هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی


 

هشتمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ با حضور اعضاء کارگروه و معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در بخش هایی ازاین پیش نویس شیوه نامه انتخاب اساتید سرآمد مورد بررسی قرار گرفت.