ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی

ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی


 

 

 

ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه رازی در تاریخ 1399/02/23 با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید. در این جلسه با توجه به پیشنهادات قبلی، پیش نویس پرسشنامه ارزشیابی راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی تدوین گردید.