تکمیل پرسشنامه های آموزش غیرحضوری دانشگاهها - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکمیل پرسشنامه های آموزش غیرحضوری دانشگاهها

تکمیل پرسشنامه های آموزش غیرحضوری دانشگاهها


 

 

با توجه به اینکه در حال حاضر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور به دلیل همه گیریِ بیماری کووید 19 و عدم امکان ارائه آموزش های حضوری، به آموزش های غیرحضوری بر بستر شبکه های الکترونیکی روی آورده اند لذا به منظوربررسی مشکلات و نظرخواهی در جهت بهبود کیفیت آموزش مجازی از تمامی اساتید و دانشجویان درخواست می شود تا تاریخ 1399/02/28 با مراجعه به آن صفحات که لینک آن گذاشته شده است نسبت به پاسخگویی سوالات مطرح شده اقدام نمایید.

الف. پرسشنامۀ ویژۀ اعضای هیئت علمی(استادان)

پاسخگویی به پرسشنامۀ ویژۀ استادان ازطریق وبگاه وزارت و درصفحۀ به نشانی:  https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68 صورت می پذیرد.

ب. پرسشنامۀ ویژۀ دانشجویان

پاسخگویی به پرسشنامۀ ویژۀ دانشجویان ازطریق وبگاه وزارت و درصفحۀ به نشانی:   https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63 صورت می پذیرد.