برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه

برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه


 

 چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کرمانشاه در تاریخ 97/02/03 با حضور اعضاءهیات ناتک استان کرمانشاه برگزار ودبیر هیات ناتک استان خواستار توجه بیشتر به بحث نظارت مراکز آموزش عالی شدند ودر پایان گزارش بازدید از مراکز استان در اسفند ماه 96 و فروردین ماه 97مورد بررسی قرار گرفت.