بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت از مراکز دانشگاهی شهرستان جوانرود و ثلاث باباجانی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت از مراکز دانشگاهی شهرستان جوانرود و ثلاث باباجانی

بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت از مراکز دانشگاهی شهرستان جوانرود و ثلاث باباجانی


 

 

هیات نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت قصد دارد روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 از مراکز دانشگاهی شهرستان جوانرود و ثلاث باباجانی بازدید به عمل آورد.