بازدید هیات ناتک استان از مراکز دانشگاهی اسلام آباد غرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از مراکز دانشگاهی اسلام آباد غرب

بازدید هیات ناتک استان از مراکز دانشگاهی اسلام آباد غرب


 

براساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده و با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه متشکل از آقایان دکتر احد رحیمی و دکتر ایوب مقدم اعضاء کارگروه نظارت و ارزیابی، به همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی وآقایان  بهزاد یاری و مهدی مهدی آبادی در روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۹/07/08 از مراکز آموزش عالی (دانشگاه پیام نور - دانشگاه آزاد - دانشگاه جامع علمی کاربردی امام رضا(ع) و خضراء ) اسلام آباد غرب  بازدید به عمل آمد.