بازدید هیات ناتک استان از مراکز آموزش علمی کاربردی کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از مراکز آموزش علمی کاربردی کرمانشاه

بازدید هیات ناتک استان از مراکز آموزش علمی کاربردی کرمانشاه


 

 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه در روزهای یک ­شنبه مورخ 1399/12/09 از مراکز علمی ­کاربردی نیروی انتظامی و مدیریت­ صنعتی، دوشنبه مورخ 1399/12/10 از مراکز علمی­ کاربردی جهاد دانشگاهی وسازمان همیاری شهرداری و سه شنبه مورخ 1399/12/12 از مرکز علمی­ کاربردی هلال احمر کرمانشاه بازدید به عمل آمد.