بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه

بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه


 

 

 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقایان دکتر حمدی عبدی و فرشاد رحیم پور اعضاء کارگروه تخصصی هیات ناتک استان ، به­ همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی وآقایان مهدی مهدی آبادی و بهزاد یاری در روزهای سه­ شنبه مورخ 1399/10/23 از دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 1 (پسران)و چهار­شنبه مورخ 1399/10/24 از دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 2 (پسران)، و شنبه مورخ1399/10/27  از دانشگاه فنی و حرفه ای  دختران کرمانشاه بازدید به عمل آمد

 

 

 

 

 

.