بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

بازدید هیات ناتک استان از دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه


 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر شهریار همتی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و خانم دکتر فرحناز رستمی عضو کارگروه تخصصی هیات ناتک استان، به­ همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی وآقایان مهدی مهدی آبادی و بهزاد یاری در روزهای یک­شنبه مورخ 1399/10/21 از دانشگاه شهید رجایی (پسران)و دوشنبه مورخ1399/10/22  از دانشگاه شهید صدوقی (خواهران) کرمانشاه بازدید به عمل آمد

 

 

 

.