بازدیدگروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نمایندگان هیات های استانی غرب کشور از پارک علم و فناوری کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدگروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نمایندگان هیات های استانی غرب کشور از پارک علم و فناوری کرمانشاه

بازدیدگروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نمایندگان هیات های استانی غرب کشور از پارک علم و فناوری کرمانشاه


 

 

 

  نخستین مرحله پیاده سازی مدل ارزیابی موسسه های فناوری در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد. 

چهارشنبه  مورخ  98/04/19  پارک علم و فناوری کرمانشاه میزبان حضور گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف و نمایندگان استان های کردستان ، لرستان ، همدان ، ایلام و کرمانشاه برای پیاده سازی نخستین مدل ارزیابی موسسه های پژوهشی وفناوری کشور بود . در ابتدای این برنامه دکتر حجت اله مرادی پور معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ضمن تشریح نظام ناتک  هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی بیش از پیش هیات های ناتک استانی با نحوه ارزیابی موسسه های پژوهشی و فناوری بر اساس مدل تعیین شده دانستند و تاکید نمودند انتخاب پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه به عنوان نخستین پایلوت طرح در کشور، به لحاظ توسعه یافتگی و انتقال تجارب ارزنده آن و دسترسی آسان این استان از نظر موقعیت جغرافیایی به استانهای غربی  کشور برشمردند . در ادامه خانم دکتر معصومه خان احمدی سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه با ارائه گزارشی از اهم فعالیت های این پارک تاکید نمودند اولویت های این پارک درسیاست گذاری ها، رصد تجارب ملی و بین المللی در توسعه فناوری و بومی سازی مدل های این حوزه ، تعریف برنامه های مختلف برای ذینفعان است.همچنین تصریح نمودند از ابتدای فعالیت پارک علم و فناوری کرمانشاه  554  هسته و واحد فناور تحت حمایت قرار گرفته اند و هم اکنون 300 واحد فناور از حمایت های این پارک استفاده می کنند.در پایان گروه اعزامی از وزارت ناتک به همراه نمایندگان استان های دعوت شده از مرکز نوآوری و سوله های کارگاهی و شتاب دهنده تیک و مرکز رشد آی سی تی  بازدید کردند