واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

37243065

www.iauksh.ac.ir

علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه

38255582

www.webedu.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

32242542

www.iaukang.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

48329979

www.sahnehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین

43230905

www.iauharsin.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سنقر

48451270

www.iausak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب

43227555

www.iauggh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

45323542

www.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین

42426711

www.iau-ghasr.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر

58392824

www.unirav.persianblog.ir

آموزشکده فنی حرفه ای سماء

8223569

www.sazman-sama.org