مراکز علمی کاربردی                                                                                                                                         

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

۳۱۰۳۱

www.uastjdksh.ac.ir/fa/

مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

38213677

www.uastjdksh.ac.ir

مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی

34283367

www.imiksh.ir

مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر

38384146

www.uastjdksh.ac.ir

مرکز آموزش علمی کاربردی همیاری شهرداری ­ها

37258433

www.uastjdksh.ac.ir

مرکز آموزش علمی کاربردی امام رضا (ع)-اسلام آبادغرب

۴۵۲۲۴۶۹۹

www.ircast.org

مرکز آموزش علمی کاربردی  خضراء-اسلام آبادغرب

۴۵۲۲۸۷۸۹

www.khazra.org

مرکز آموزش علمی کاربردی روانسر

46526582

ravansar-uast.ir